dimarts, 2 de juny de 2009

Currículum i prova del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'atletisme

Referència: DOGC núm. 5391 - 02/06/2009
Departament: Educació
DECRET 85/2009, de 26 de maig, pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'atletisme. (Pàg. 44263)