dijous, 30 d’abril de 2009

Bases i convocatòria del Premi Participa a l'Escola

Referència: DOGC núm. 5370 - 30/04/2009
Departament: d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
ORDRE IRP/205/2009, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola i se n'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. (Pàg. 35569)
Termini: finalitzarà el dia 31 de juliol de 2009