dimarts, 8 de setembre de 2009

Convocatòria beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'ESO

Referència: DOGC núm. 5460 - 08/09/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/395/2009, de 10 d'agost, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2009-2010. (Pàg. 66549)