divendres, 25 de setembre de 2009

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de graduat en ESO

Referència: DOGC núm. 5471 - 25/09/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2577/2009, de 15 de setembre, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 71531)