dimarts, 29 de setembre de 2009

Preus públics per a la validació dels aprenentatges adquirits mitjançant l'experiència

Referència: DOGC núm. 5473 - 29/09/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics per a la validació dels aprenentatges adquirits mitjançant l'experiència amb relació als ensenyaments de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'esports. (Pàg. 72524)