dilluns, 14 de setembre de 2009

Decret pel qual es regulen els PQPI

Referència: DOGC núm. 5463 - 14/09/2009
Departament: Educació
DECRET 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial. (Pàg. 67485)