dimecres, 10 de febrer de 2010

Bases i convocatòria de la línia de préstecs "Crèdit formació per al treball"

Referència: DOGC núm. 5564 - 10/02/2010
Departament: Treball
ORDRE TRE/47/2010, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents "Crèdit formació per al treball" per finançar cursos de millora professional per a persones aturades. (Pàg. 9050)