dijous, 18 de febrer de 2010

Convocatòria del programa Forma i Contracta

Referència: DOGC núm. 5570 - 18/02/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2010. (Pàg. 11378)