dilluns, 8 de febrer de 2010

Calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012

Referència: DOGC núm. 5562 - 08/02/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 7734)