dimarts, 2 de febrer de 2010

Modificació convocatòria plans formatius en àrees professionals prioritàries 2010

Referència: DOGC núm. 5556 - 29/01/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/29/2010, de 22 de gener, per la qual es modifica la Resolució TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2010. (Pàg. 5422)