dimarts, 23 de febrer de 2010

Import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d'inserció per a l'any 2010

Referència: DOGC núm. 5573 - 23/02/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/419/2010, de 21 de gener, per la qual es fixa l'import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d'inserció per a l'any 2010, així com el dels complements per membre addicional de la unitat familiar i el dels ajuts complementaris. (Pàg. 12929)