divendres, 19 de febrer de 2010

Proves d'esports de muntanya i escalada, d'hivern i de futbol a la Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 5571 - 19/02/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/379/2010, de 10 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2010. (Pàg. 12020)