dilluns, 19 de juliol de 2010

Convocatòria de selecció de centres del programa Qualifica't

Referència: DOGC núm. 5673 - 19/07/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/388/2010, de 9 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció de centres a partir del curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 55275)