dimecres, 7 de juliol de 2010

Convocatòria i bases del PQPI per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5665 - 07/07/2010
Departament: Treball
ORDRE TRE/371/2010, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les bases de concessió de subvenció del Programa de qualificació professional inicial i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 52363)
Termini de presentació: 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.