dijous, 15 de juliol de 2010

Mòduls econòmics dels concerts corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010

Referència: DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2373/2010, de 9 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010. (Pàg. 54514)