divendres, 16 de juliol de 2010

Formalització dels concerts educatius a partir del curs 2010-2011

Referència: DOGC núm. 5672 - 16/07/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/383/2010, de 9 de juliol, per la qual es fan públics els models de documents administratius per a la formalització dels concerts educatius a partir del curs 2010-2011. (Pàg. 54968)