dijous, 8 de juliol de 2010

Modalitat semipresencial en el nivell avançat d'anglès

Referència: DOGC núm. 5665 - 07/07/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2244/2010, de 30 de juny, per la qual s'estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en el nivell avançat d'anglès dels ensenyaments d'idiomes. (Pàg. 52353)