dimecres, 21 de juliol de 2010

Convocatòria per a la validació d'aprenentatges adquirits de ciclisme, escacs, físic-culturisme, orientació, parapent, rem, rugbi, tennis taula i vela

Referència: DOGC núm. 5675 - 21/07/2010
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2453/2010, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en les modalitats i especialitats esportives de: ciclisme, escacs, físic-culturisme, orientació, parapent, rem, rugbi, tennis taula i vela. (Pàg. 56096)
Termini de presentació: dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.