divendres, 4 de novembre de 2011

Bases i procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides

Referència: DOGC núm. 5998 - 04/11/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2580/2011, de 20 d'octubre, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases. (Pàg. 56566)