dijous, 24 de novembre de 2011

Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial

Referència: DOGC núm. 6012 - 24/11/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2737/2011, de 14 de novembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. (Pàg. 59854)