dimecres, 30 de novembre de 2011

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2011-12

Referència: DOGC núm. 6016 - 30/11/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2780/2011, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2011-2012. (Pàg. 60729)