dijous, 18 de juliol de 2013

Atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge

Referència: DOGC núm. 6419 (17/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge.