divendres, 12 de juliol de 2013

Convocatòria i bases d'avaluació i acreditació de competències professionals

Referència: DOGC núm. 6416 (12/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1512/2013, de 28 de juny, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.