divendres, 26 de juliol de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Referència: DOGC núm. 6426 (26/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 197/2013, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa.
Enllaç: currículum.