dijous, 11 de juliol de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes

Referència: DOGC núm. 6415 (11/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.
Enllaç: currículum.