dilluns, 22 de juliol de 2013

Organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial

Referència: DOGC núm. 6422 (22/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d’organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.
Enllaç: organització.