dimecres, 31 de juliol de 2013

Centres educatius professionals o de règim especial per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua

Referència: DOGC núm. 6429 (31/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1656/2013, de 24 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2013-2014, en el Projecte de qualitat i millora contínua, i s’estableixen els requisits específics de participació.
Enllaç: convocatoria.