divendres, 14 de febrer de 2014

Preinscripció i matrícula d'alumnes en els diversos ensenyaments 2014-15

Referència: DOGC núm. 6562 (14/02/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/260/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015.