diumenge, 16 de febrer de 2014

Títol de tècnic en xarxes, instal•lacions i estacions de tractament d'aigua

Referència: DOGC núm. 6562 (14/02/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 15/2014, d'11 de febrer, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en xarxes, instal•lacions i estacions de tractament d'aigua, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.