dilluns, 17 de febrer de 2014

Proves d'accés als cicles de formació professional inicial i als d'arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i 3 2014

Referència: DOGC núm. 6563 (17/02/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/276/2014, de 10 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2014.
Enllaç: convocatòria.