divendres, 21 de febrer de 2014

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2014-15

Referència: DOGC núm. 6567 (21/02/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/318/2014, de 13 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2014-2015.
Enllaç: convocatòria.