dimarts, 11 de febrer de 2014

Premis a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional 2014

Referència: DOGC núm. 6559 (11/02/2014)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/26/2014, de 15 de gener, per la qual es creen els Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, i es convoca la primera edició, corresponent a l'any 2014.