dissabte, 15 de febrer de 2014

Proves d'accés de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2014

Referència: DOGC núm. 6562 (14/02/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/262/2014, de 5 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2014.
Enllaç: convocatòria.