divendres, 31 de juliol de 2015

Correspondència entre els ensenyaments i la formació de l'àmbit laboral

Referència: DOGC núm. 6924 (30/07/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.
Enllaç: correspondència.