divendres, 9 d’octubre de 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament

Referència: DOGC núm. 6972 (08/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 221/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament.
Enllaç: currículum.