dijous, 1 d’octubre de 2015

Cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural

Referència: DOGC núm. 6967 (01/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural.
Enllaç: currículum.