diumenge, 11 d’octubre de 2015

Foment de la incorporació d’aturats majors de 45 anys al mercat de treball 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6973 (09/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016.