dissabte, 10 d’octubre de 2015

Cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial

Referència: DOGC núm. 6973 (09/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 220/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial.
Enllaç: currículum.