divendres, 23 d’octubre de 2015

Cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament

Referència: DOGC núm. 6981 (22/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 225/2015, de 20 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament.
Enllaç: currículum.