dijous, 31 de març de 2016

Proves d'accés als cicles formatius 2016-17 per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament

Referència: DOGC núm. 7089 (31/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/757/2016, de 18 de març, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2016-2017, i s'obre la convocatòria d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.