diumenge, 22 de maig de 2016

Accés als cicles formatius de grau superior no sostinguts amb fons públics

Referència: DOGC núm. 7124 (20/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1245/2016, d'11 de maig, relativa a l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics.
Enllaç: accés.