dijous, 26 de maig de 2016

Selecció de centres interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 2016-17

Referència: DOGC núm. 7128 (26/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1295/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.