divendres, 20 de maig de 2016

Actualització del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

Referència: DOGC núm. 7124 (20/05/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/116/2016, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
Enllaç: convocatòria.