dimarts, 3 de maig de 2016

Proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 7112 (03/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1099/2016, de 21 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.