dijous, 26 de març de 2009

Bases i convocatòria de selecció de centres com a centres formadors

Referència: DOGC núm. 5347 - 26/03/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i se n'obre la convocatòria per al període 2009-2013. (Pàg. 26074)
Termini: d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC