dissabte, 21 de març de 2009

Prova específica als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa

Referència: DOGC núm. 5343 - 20/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/702/2009, de 10 de març, de convocatòria de la prova específica d'accés als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa per al curs 2009-2010. (Pàg. 23390)