dilluns, 16 de març de 2009

Proves d'accés de grau superior de l'Escola Superior de Música de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/617/2009, de 6 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya per al curs 2009-2010. (Pàg. 21353)