divendres, 6 de març de 2009

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes. (Pàg. 18735)