dissabte, 14 de març de 2009

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del graduat

Referència: DOGC núm. 5337 - 12/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/608/2009, de 4 de març, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 21070)