diumenge, 15 de març de 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/619/2009, de 22 de gener, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2009. (Pàg. 21360)